< กลับสู่หน้าหลัก

  ข้อมูลหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตภูเก็ต

          

       หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  เป็นหอพักนักศึกษาชาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่  1  เข้าพักในหอพักนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักตามความจำเป็น  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และหากมีห้องพักว่าง มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก  โดยวิธีพิจารณาคัดเลือกและวิธีการจับสลาก

หอพักนักศึกษา


    ปัจจุบันหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีจำนวนห้องพัก 200 ยูนิต โดยสามารถแบ่งห้องต่างๆ ได้ดังนี้

 1. ห้องพักแบบธรรมดา  168 ยูนิต     พักได้  336  คน
 2. ห้องพักปรับอากาศ     24 ยูนิต     พักได้    48  คน
 3. ห้องพักนานาชาติ        8 ยูนิต      พักได้   32  คน (ยูนิตละ 4 คน)
 4. ห้องกิจกรรมในร่ม (ห้องstudy)  จำนวน 2 ห้อง
 5. ห้องทำงานของคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาชาย จำนวน  1 ห้อง
 6. ห้องกิจกรรมชมรมนักศึกษา จำนวน 1 ห้อง
 7. ห้องออกกำลังกาย จำนวน 1 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในหอพักนักศึกษา


- ครุภัณฑ์ประจำห้องพัก

 1. ตู้เสื้อผ้า
 2. โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้
 3. เตียงเดี่ยวพร้อมเบาะนอน
 4. จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
 5. อ่างล้างหน้าและกระจกบริเวณระเบียงทุกห้อง

   การดำเนินงานด้านการจัดการทั่วไป หอพักนักศึกษา


      1. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหอพักนักศึกษาชาย 1 คน เปิดและปิดทำการ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

      2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหอพักนักศึกษาชาย 2 คน แบ่งการทำงาน 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง

      3. คณะกรรมการหอพักนักศึกษาชาย ซึ่งเป็นตัวแทนของนักศึกษาหอพักในการดำเนินการประสานงานเบื้องต้น

      4. งานซ่อมแซม จะอยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยฯ

      5. พนักงานทำความสะอาดของมหาวิทยาลัย ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดและรวมไปถึงห้องน้ำอีกด้วย

      6. มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV

      7. บัตรประจำตัวหอพักนักศึกษาชาย

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้


    1.ห้องธรรมดา

          1.1  ภาคการศึกษาปกติ      ภาคเรียนละ      4,500 บาท/คน  (ราคา 4,000 บาท/คน)

                                                                                          (ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  500 บาท/คน)

          1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ภาคเรียนละ      2,250บาท/คน   (ราคา 2,000 บาท/คน)

                                                                                          (ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย  250 บาท/คน)

 

    2.ห้องปรับอากาศ

          2.1  ราคา 6,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา

          2.2  ค่าประกัน 1,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา

 

หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เปิดบริการห้องพักสำหรับนักศึกษา พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ บริการ Internet ระบบ Wi-Fi , เครื่องปรับอากาศ ห้องสันทนาการต่างๆ (ห้องโทรทัศน์ ,ห้องนั่งเล่น ,ห้องอ่านหนังสือ) อีกทั้งยังมีบริการจากร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านอาหาร , ร้านเครื่องดื่ม , ร้านถ่ายเอกสาร ,ร้านขนมปัง-ไอศครีม ,ร้านมินิมาร์ท , ร้านผลไม้, ร้านซัก-อบรีดและตลาดนัดทุกวันจันทร์และวันพุธ พร้อมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคาร

ข้อมูลหอพัก

1.หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1,2 (สำหรับนักศึกษาหญิงและชาย)

อาคาร 1 สำหรับนักศึกษาหญิง ห้องพักจำนวน 150 ห้อง แบ่งเป็น

- ห้องปรับอากาศ จำนวน 94 ห้อง รับนักศึกษาได้ 188 คน

- ห้องธรรมดา (ไม่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม) จำนวน 56 ห้อง รับนักศึกษาได้ 112 คน

อาคาร 2 สำหรับนักศึกษาชาย ห้องพักจำนวน 118 ห้อง แบ่งเป็น

- ห้องปรับอากาศ จำนวน 80 ห้อง รับนักศึกษาได้ 160 คน

- ห้องธรรมดา (ไม่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม) จำนวน 38 ห้อง รับนักศึกษาได้ 76 คน

2. พักห้องละ 2 คน

3.อัตราค่าหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1,2

อาคาร 1 (สำหรับนักศึกษาหญิง)

รายภาคการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564) 

ประเภทห้องพัก

ราคาห้องพัก/คน/

ภาคการศึกษา

ค่าประกันของเสียหาย

ภายในห้องพัก/คน

(จัดเก็บแรกเข้า)

ค่าบัตรหอพัก/คน

(จัดเก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น/คน/ ภาคการศึกษา

ห้องปรับอากาศพักคนเดียวทั้งห้อง

19,600 บาท

6,000 บาท

100 บาท

25,700 บาท

ห้องปรับอากาศพักคู่

9,800 บาท

3,000 บาท

100 บาท

12,900 บาท

ห้องธรรมดาพักคู่

8,300 บาท

2,000 บาท

100 บาท

10,400 บาท

 

 

 

อาคาร 2 (สำหรับนักศึกษาชาย)

รายภาคการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564)

ประเภทห้องพัก

ราคาห้องพัก/คน/

ภาคการศึกษา

ค่าประกันของเสียหาย

ภายในห้องพัก/คน

(จัดเก็บแรกเข้า)

ค่าบัตรหอพัก/คน

(จัดเก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น/คน/ ภาคการศึกษา

ห้องปรับอากาศพักคนเดียวทั้งห้อง

19,600 บาท

6,000 บาท

100 บาท

25,700 บาท

ห้องปรับอากาศพักคู่

9,800บาท

3,000 บาท

100 บาท

12,900 บาท

ห้องธรรมดาพักคู่

8,300 บาท

2,000 บาท

100 บาท

10,400 บาท

 

4.อัตราค่าน้ำประปา

- ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 18.19 บาท ชำระตามที่ใช้จริง

5.อัตราค่าไฟฟ้า

- ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 7.49 บาท ชำระตามที่ใช้จริง

6.บริการและสวัสดิการภายในหอพัก

- เครื่องทำน้ำอุ่น

- ห้องน้ำภายในห้องพัก

- เครื่องปรับอากาศ (เฉพาะห้องปรับอากาศ)

- จุดเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ 2 จุด/ห้อง

- เตียงนอนพร้อมเบาะ ขนาด 3.5 ฟุต (นักศึกษาต้องนำหมอนและผ้าปูที่นอนมาเอง)

- โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ

- ตู้เสื้อผ้า

7.บริการและสวัสดิการภายนอกห้องพัก

- เครื่องกรองน้ำ

- ห้องดูโทรทัศน์

- ห้องอ่านหนังสือ

- ห้องประชุม

- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

- ยาสามัญประจำบ้าน

- ร้านมินิมาร์ท, ร้านซักรีด, ร้านอาหารอิสลาม

- ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านผลไม้ , ร้านอาหารตามสั่ง , ร้านติ่มซำ

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง

- เจ้าหน้าที่นอนเวรประจำหอพัก

ข้อมูลหอพัก

1.หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3

อาคาร 3 สำหรับนักศึกษาหญิงเท่านั้น ห้องพักปรับอากาศ 251 ห้อง รับนักศึกษาได้ 502 คน

2. พักห้องละ 2 คน

3.อัตราค่าหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 3 (สำหรับนักศึกษาหญิงเท่านั้น)

3.1.รายภาคการศึกษา (เดือนสิงหาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564) 

ประเภทห้องพัก

ราคาห้องพัก/คน/ ภาคการศึกษา

ค่าประกันของเสียหายภายในห้องพัก/คน

(จัดเก็บแรกเข้า)

ค่าบัตรหอพัก/คน

(จัดเก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น/คน/ ภาคการศึกษา

ห้องปรับอากาศพักคนเดียวทั้งห้อง

20,000 บาท

6,000 บาท

100 บาท

26,100 บาท

ห้องปรับอากาศพักคู่

10,000 บาท

3,000 บาท

100 บาท

13,100 บาท

 

4.อัตราค่าน้ำประปา

- ค่าน้ำประปา ยูนิตละ 18.19 บาท ชำระตามที่ใช้จริง

5.อัตราค่าไฟฟ้า

- ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 7.49 บาท ชำระตามที่ใช้จริง

6.บริการและสวัสดิการภายในห้องพัก

- เครื่องทำน้ำอุ่น

- ห้องน้ำภายในห้องพัก

- เครื่องปรับอากาศ

- จุดเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ 2 จุด/ห้อง

- เตียงนอนพร้อมเบาะ ขนาด 3 ฟุต (นักศึกษาต้องนำหมอนและผ้าปูที่นอนมาเอง)

- โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ

- ตู้เสื้อผ้า

7.บริการและสวัสดิการภายนอกห้องพัก

- ห้องดูโทรทัศน์

- ห้องอ่านหนังสือ

- ห้องประชุม

- ห้องพระ

- เครื่องซักผ้าอัตโนมัติหยอดเหรียญ

- ยาสามัญประจำบ้าน

- ร้านกาแฟ และ อาหารว่าง

- ร้านอาหาร

- ตู้น้ำหยอดเหรียญ

- โทรศัพท์สาธารณะ

- เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยประจำหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง

- เจ้าหน้าที่นอนเวรประจำหอพัก

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

เบอร์โทรศัพท์ 076 – 319399, 0-81957-7535 (หอพักหญิง 1,2)

    0-8127-1099 (หอพักหญิง 3)

Facebook ; หอพักนักศึกษาในกำกับฯ ม.อ.ภูเก็ต