< กลับสู่หน้าหลัก

  ระเบียบหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตภูเก็ต

https://dorm.psu.ac.th/system/files/ข้อปฏิบัติและข้อห้าม_หอพักนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต.pdf