< กลับสู่หน้าหลัก

ลืมรหัสผ่าน ?


สำหรับนักศึกษารุ่นพี่
• สำหรับรุ่นพี่ที่มีรหัสนักศึกษา และใช้รหัสเข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport นักศึกษาสามารถกู้รหัสผ่านได้ที่ https://passport.psu.ac.th/index.php?content=student
หมายเหตุ: นักศึกษาควรอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน

สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
* สำหรับนักศึกษา ปี 1 ขึ้น เทอม 2 ให้เข้ากับ PSU Passport