< กลับสู่หน้าหลัก

  เบอร์ติดต่อหอพักนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่

สำนักงานหอพักนักศึกษา  โทร.074-282681

 • หอพักนักศึกษาอาคาร 1  โทร.074-282605
 • หอพักนักศึกษาอาคาร 2  โทร.074-282610
 • หอพักนักศึกษาอาคาร 3-4  โทร.074-282664
 • หอพักนักศึกษาอาคาร 5  โทร.074-282665
 • หอพักนักศึกษาอาคาร 6  โทร.074-282666
 • หอพักนักศึกษาอาคาร 7 12  โทร.074-282667
 • หอพักนักศึกษาอาคาร 13 14 15  โทร.074-282669
 • หอพักนักศึกษาในกำกับฯ อาคาร 8-9  โทร.074-500020
 • หอพักนักศึกษาในกำกับฯ อาคาร 10-11 โทร.  074-500040
 • สำหรับนศ.บัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก) ให้ติดต่อจองหอพักได้ที่หมายเลข 074-500040
 • Fan Page Facebook หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ https://www.facebook.com/dormpsuhatyai/
 • Fan Page Facebook หอพักนักศึกษาในกำกับฯ https://www.facebook.com/dormpsu891011
 • ที่อยู่
  • สำนักงานหอพักนักศึกษา
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110