< กลับสู่หน้าหลัก

  หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนจัดตั้งเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพหอพัก ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าพักในหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา โดยร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในการดูแลนักศึกษา สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม สร้างความอบอุ่นใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองที่เข้าพักในหอพักเอกชน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของหอพักเอกชนที่เข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่าย

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สมัครเป็นหอพักเครือข่าย โดยคณะกรรมการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติการเป็นหอพักเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีหอพักที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 5 หอพัก ซึ่งเป็นหอพักหญิงทั้งหมด ประกอบด้วย

►แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอพักเครือข่าย หน้าที่ 1

►แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอพักเครือข่าย หน้าที่ 2

1. หอพักบ้านพร้อมสุข

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก บ้านพร้อมสุข
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 59 ซอย 4 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร พักอาศัยสาธารณะ ความสูง 4 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 45 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 90 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักปรับอากาศ จำนวน 45 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 1-2 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 45 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 5,000 บาท
 • สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 6,000 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 15 บาท
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • ฟรีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรทัศน์ระบบ Digital
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น เตียง เบาะ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก เช่น เครื่องซักผ้า ตู้กดน้ำดื่ม ห้องอ่านหนังสือ และห้องรับแขก
 • สถานที่จอดรถ รถยนต์ จำนวน 10 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คัน
 • ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์ 


2. หอพักเปี่ยมสุขอพาร์ตเมนต์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก เปี่ยมสุขอพาร์ตเมนต์
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 59 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร อพาร์ตเมนต์ ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 70 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 150 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 32 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 38 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 2-3 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 70 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,000 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,500 บาท
 • สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 3,000 บาท + ค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เดือนละ 150 บาท (8 ยูนิต)
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถยนต์ จำนวน 30 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 70 คัน
 • ฟรีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น เตียง เบาะ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ ตู้เย็น และโทรทัศน์ สำหรับห้องปรับอากาศจะมีเครื่องทำน้ำอุ่น
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ห้องอ่านหนังสือและห้องรับแขก
 • สถานที่จอดรถ รถยนต์ จำนวน 30 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 70 คัน
 • ระบบความปลอดภัยด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิด (CCTV) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หมายเลขโทรศัพท์


3. หอพักหญิง สานฝันอพาร์ทเม้นท์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก สานฝันอพาร์ทเม้นท์
 • ประเภท หอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 63 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร หอพัก ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 48 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 92 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 15 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 33 ห้อง
 • จำนวนผู้พักต่อห้อง  1-2 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ มีห้องน้ำภายในตัวทุกห้อง จำนวน 1 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,000-3,300 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,000-3,800 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 3,000-3,800 บาท ตามขนาดและประเภทของห้องพัก
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เดือนละ 120 บาท /ห้อง
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สถานที่จอดรถ รถจักรยานยนต์ จำนวน  92 คัน

หมายเลขโทรศัพท์

 • มือถือ 086-491-3717 


4. หอพัก ส.สุข แมนชั่น

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพัก ส.สุข แมนชั่น
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 19 ซอย 15 บ้านทุ่งรี หมู่ 3 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคาร ส.สุข แมนชั่น ความสูง 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 40 ห้อง รับผู้เข้าได้ทั้งหมด 80 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 20 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 20 ห้อง
 • จำนวนห้องพักต่อห้อง 2-3 คน
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำภายในห้อง จำนวน 40 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 2,800 - 3,000 บาท
 • ห้องพักปรับอากาศ ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,200 - 3,500 บาท
 • การชำระค่าประกันห้องพัก อัตรา 3,000-3,500 บาท
 • การชำระค่าน้ำประปา ชำระแบบเหมาจ่าย เหมาจ่ายเดือนละ 100 บาท/คน
 • การชำระค่าไฟฟ้า ชำระตามหน่วยที่ใช้จริง อัตราหน่วยละ 7 บาท
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น เตียง เบาะ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน 2 ชุด ตู้เย็น พัดลมและโทรทัศน์ สำหรับห้องปรับอากาศจะมีเครื่องทำน้ำอุ่น
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • สถานที่จอดรถ รถจักรยานยนต์ จำนวน 80 คัน

หมายเลขโทรศัพท์

 • มือถือ 089-739-3392


5. หอพักสตรีบ้านบัณฑิต

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหอพักบ้านบัณฑิต
 • ประเภทหอพักหญิง
 • ที่ตั้งเลขที่ 21 หมู่ 6 ซอย 2 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

ข้อมูลหอพัก

 • ประเภทอาคารตึก 5 ชั้น
 • จำนวนห้องพัก 33 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ทั้งหมด 66 คน 
 • ห้องพักพัดลม จำนวน 20 ห้อง และห้องพักปรับอากาศ จำนวน 13 ห้อง
 • ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำอยู่ภายในห้องจำนวน 1 ห้อง
 • การชำระเงินค่าห้องพัก
 • ห้องพักพัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 2,700 - 3,200 บาท
 • ห้องปรับอากาศ + พัดลม ชำระแบบรายเดือน ราคาเดือนละ 3,200 - 3,500 บาท
 • สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
 • อยู่ได้ไม่เกิน 2 คน/ห้อง
 • ค่าเช่าเก็บล่วงหน้า 1 เดือน
 • ค่าประกันของเสียหายเก็บเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 7 บาท
 • ค่าน้ำ 150 บาท/คน/เดือน
 • ค่า INTERNET 100 บาท/คน/เดือน
 • ค่ามัดจำจองห้อง 2,000 /ห้องจ่ายวันจอง
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น (บางห้อง)
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก เช่น ตู้กดน้ำดื่ม เครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้า
 • สถานที่จอดรถ รถจักรยานยนต์ 66 คัน

หมายเลขโทรศัพท์

 • มือถือ 094-693-6414, 063-946-9456